Skip to main content

Digitala processer

DIGITALA PROCESSER

ANALOGT BLIR DIGITALT

Med utmaningar som ständigt förändras i din verksamhet, där kraven höjs för att säkerställa kvalitet och effektivitet, är IMPROVE Technology din partner som stöttar dig genom förändrade digitala processer och digitalisering av din verksamhet.

Vi hjälper våra kunder att skapa applikationer som saknas i deras verksamhet idag. Det kan vara användargränssnitt för att köra ERP systemens lagermodul i handdatorer eller att skapa WMS-funktioner om dessa saknas i överordnade system. Oavsett vilket, så skapar vi en länk mellan system och operatörer som skapar förutsättningar att flytta verksamheten från analoga processer, papper och penna, till framtidssäkra digitalt baserade lösningar.

Alla de applikationer som vi har utvecklat kan användas på olika enheter oavsett operativsystem, Android, iOS och Windows. I nuläget har vi utvecklat appar som täcker processer inom Lager / Logistik / Industri / Tillverkning / Fält / Service, som kan återanvändas. I vårt bibliotek finns även applikationer för andra processer framtagna. Om det ni söker inte finns, diskuterar vi gärna hur en lösning kan se ut och skapar den till er.

 

 

DIGITALA PROCESSER

EXEMPEL

01 EXEMPEL

TILLSYN PÅ TRUCK

Gör daglig tillsyn på truckar med app och databas. Appen är oberoende av vilka fabrikat och märken på de truckar som ni använder.

 • Konfigureringsbara kontrollpunkter
 • Tidsstämpling
 • Meddelande vid problem (SMS, mail)

 

 

02 EXEMPEL

LAGERHANTERING

Ersätt pappersbaserade lösningar med digitala gränssnitt. Fungerar mot alla affärssystem och på olika typer av operatörsklienter oavsett operativsystem (iOS, Android, Windows).

 • Godsmottagning
 • Lagerplacering
 • Plock
 • Inventering
 • Pack
03 EXEMPEL

ARBETSORDER

Skapar ett digitalt arbetsflöde från mottagning av uppdrag via utförande till återrapportering. Kan användas för uppdrag i både verkstads- och på fältet.

 • Registrering av uppdrag på web eller klient
 • Administrationsgränssnitt
 • Prioritering
 • Återrapportering av bl.a. tid och reservdelar
Improve Technology är

DIN RÅDGIVANDE PARTNER